За екипа

Бригада за къртене в София

Нашият екип за къртене, чистене и извозване в София и района е плод на 20 години опит, обучение и селекция. През годините сме изпробвали много варианти и практики, които ни позволиха да подбираме правилните хора.

Стигнахме до заключението, че да къртиш, чистиш и извозваш, може да е нискоквалифициран труд, но изисква редица умения като:

  • Сръчност
  • Бързина и ловкост
  • Възпитание при работа с клиенти
  • Хигиена
  • Планиране

Екипа ни е ориентиран най-вече в отношението към клиента и това да го оставим доволен от добре свършената работа.

Работниците са снабдени с подходящи машини и оборудване, които гарантиран реализиране на работата коректно.

През години сме били свидетели на неправилна работа с инструмени и ужасно свършена работа от конкуренти, което ни позволи да се поучим от чуждите грешки.

Примери за успешна бригада за къртене.

При къртене на стени нашите работници внимават и спазват мерките за безопасност.

При къртене на замазка внимаваме за трасета на инсталации, които биха могли да бъдат разрушени погрешка.

При къртене на бетон използваме само високоударни инструменти, като това става бързо, защото знаем че причиняваме неудобство на съседите.

Извозването на строителни отпадъци е организирано, чисто и бързо.

Къртенето на баня е изключително внимателно и бързо за да може впоследствие да влязат майсторите.


Как организираме екипа си?

Различните обекти имат различни нужди. Ние внимателно подбираме екипа, който ще работи на вашият обект. Различните къртачно услуги изискват различни умения, които нашите работници трябва да уражнят за да можем да гарантираме вашето задоволство.

Преди започване на работа всеки работник е запознат с условностите и детайлите на обекта и е инструктиран как работата да протече по най-адекватен начин.


Защо нашият екип е най-добрия избор за къртачни услуги в София?

На първо място задължително слагаме опита, който се придобили през годините. Ние работим с млади хора, които издържат семейства и затова спазват висок професионализъм и етика. Момчетата, които работят са правилно инструктирани и снабдени с точните инструменти и екипировка.

Обади се